Omaha Poker Strategi

Omaha Poker StrategiOmaha poker er ikke et lett spill å mestre så disse tingene er noe du bør tenke på. Hvis du gjør det så kan du ende opp med å ha et godt rykte i online poker.

I Omaha poker må du alltid huske at hånden din må lages med to av kortene på hånden din og tre av kortene på bordet.

Du må bli flink til å vite hva som er den beste hånden, dette er en av grunn reglene i all poker strategi. Mange har rotet seg opp i problemer for det de har trodd de har den beste hånden men tatt feil.

Når dette skjer så vær klar over det så fort som mulig. Siden du vil ha den beste hånden, eller i hvert fall være så nær til den beste hånden som mulig når du går til showdown.

Pågrunn av at Omaha er et såpass løst spill så er det ofte veldig store potter. Med god Omaha strategi på din side så vil du forhåpentligvis vinne mange av dem. Grunnen til at pottene er så store er at det er mye bedre pot odds som gjør at det blir flere bud osv. det blir en snøball effekt, så potten blir større og større.

Pågrunn av dette så vil du gjøre ditt best for å kontrollere størrelsen på feltet. Når du har den beste hånden så vil du ha med så mange folk som mulig i potten.

Det er mange aspekter til Omaha strategi og vi dekker alle.

* Omaha Poker Pre-Flop Strategi
* Omaha Poker Flop Strategi
* Omaha Poker Turn Strategi
* Omaha Poker River Strategi

Grunn strategi for Omaha

I det lange løpet så burde online Omaha spillere med overlegen kjennskap til Omaha strategi gjøre det bra. Selv om flaks spiller en faktor her så er det i lengden ikke denne som bestemmer om en vinner eller taper. Når du spiller mot flinke spillere så blir spillet mye mindre spennende og glamorøst siden de vet hva de holder på med.

Hvis du har en god hånd så må du alltid by aggressivt, siden den gode hånden din på floppen kan være den dårligste innen river.

Hvis du får tre eller fire like på hånden så bør du kaste hånden siden du har så få kort igjen du kan treffe når felleskortene kommer.

Studer motstanderne dine når de byr og prøv å finn ut hva de har.

Vær forsiktig, å overvurdere hånden sin skjer veldig ofte i Omaha. Mange flusher har blitt tapt til Hus, og mange hus har tapt mot høyere hus.

Det er ikke en tilfeldighet at spillerne med best Omaha strategi som regel vinner.

Omaha Poker Pre-Flop Strategi

Hver Omaha hånd begynner med at hver spiller får utdelt fire kort. Til slutt så skal du kun bruke to av disse, dette er en av tingene i Omaha du alltid må huske. Gir start hånden din deg muligheter til å få straight eller flush? I så fall så gir dette deg flere muligheter, og dette er det viktigste når det kommer til online poker.

Før floppen i Omaha så har en egentlig ikke så mye peiling på hva som kommer til å skje videre. Så en bra strategi i Omaha er å være konservativ før du ser hva som kommer på floppen. Det er ikke mange som kaster hendene sine før floppen i Omaha, så sant ikke de må syne et veldig stort bud.

Omaha er mest sannsynelig den løseste formen for online poker som fins, og dette bør du være klar over.

Omaha Poker Flop Strategi

Nå begynner hendene dine å få litt relevans og tekstur, og du vil bli guidet videre av Omaha flop strategien. Du kan nå se hva slags hånd du har og hva slags hånd du har mulighet til å få. Husk at du kan kun bruke to av de fire kortene men du må bruke to av dem. Å ikke huske dette når du regner ut hvilken hånd du har er en av de største feilene en kan gjøre.

Du må også være klar over hva som er den beste mulige hånden. Omaha flop strategi tilsier at hvis det er et par på bordet så er det gode muligheter for at noen har hus, eller til og med fire like. Følg godt med på budene for å se om du kan få noen ideer om noen av motstanderne dine har noen av disse hendene.

En må bløffe mindre i Omaha, det er to grunner til dette. Den første er at siden alle får fire kort hver så er det mye større muligheter for at noen har det kortet du prøver å bløffe på. Spesielt i et spill med mange spillere. Omaha har en tendens til å være mye løsere en andre spill så de fleste bløffer blir som regel tatt. Tenk på begge disse tingene når du bruker flop strategien din.

Selv når du ikke bløffer så skjer det ofte at du ikke har den beste hånda. Det er veldig vanelig i Omaha at et hus taper mot et annet hus, eller at fire like slår et hus som har slått en ess høy flush.

Pågrunn av alt dette så er det ofte lurt å være mer konservativ enn du ville vært i andre spill hvis du ikke har “nuts”(den beste mulige hånden).

Hvis du ikke har et par eller straigth eller flush muligheter så kast hånden. Noen har helt sikkert noe, og det er ikke deg.

Bløffing er som regel bare sløsing av tid pågrunn av hvor løst spillet er.

Omaha Poker Turn Strategi

Med bare et kort igjen som skal komme så har du nå en ganske god ide om hva du har og hva du har muligheten til å ende opp med. Omaha turn strategi burde gi deg en ide om hva du bør gjøre nå. Det verste som kan skje på turn er at hånden din blir “counterfeited”, det betyr at et av de kortene du bruker for å f. eks lage en straight kommer på bordet så det nå er mulighet for en høyere straight.

Siden dette er den tredje budrunden og du har en god del informasjon og jobbe med, så bør du nå ha en ganske god ide om hvordan du ligger an og hva du bør gjøre. Desto færre spillere som er igjen i hånden jo mer aggressiv bør du være, men dette er noe du alt vet fra online poker strategien din.

Det er ingen grunn til å være en helt. Hvis du ikke har den beste hånden og du mest sannsynelig ikke vil få det, så bare kast hånden din.

Men har du gode kort, så by og by hardt. En solid Omaha strategi vil gjøre det greit for deg til river.

Omaha Poker River Strategi

Når siste kortet har kommet så skal du alltid vite hva som er hånden din og hva som er den beste mulige hånden som er mulig. Ut ifra hva som har hendt tidligere så skal du ha en god ide hva du er opp mot. Feilkalkuleringer her har sendt mang en spiller ut av spillet mens de sparker og skriker.

Måten du spiller kommer helt an på hvor sterk hånden din er, størrelsen på potten, hvor mange spillere som fremdeles er med i hånden og hva god poker strategi tilsier at du skal gjøre. Hvis du er usikker på styrken på hånden din i forhold til dine motstandere så er det ofte en god ide å checke, ellers kan du tenke tilbake på hva god Omaha river strategi tilsier at du bør gjøre.

Hvis du er sikker på at du ikke har den beste hånden og andre spillere har bydd hardt så kast hånden, hvis ikke du tror at han bløffer og du kanskje kan ha en sjanse for å vinne potten allikevel.

Siden en ofte checker med den tanken at en skal check-raise, så betyr det at selv om du checker så betyr ikke det at motstanderen automatisk vet hva du har.